VỀ GỐC 0 CỦA MÁY (MACHINE HOME) CHO MÁY DÒNG MÁY TL CÓ TRANG BỊ TURRET DẠNG ĐĨA 4 DAO

Đối với dòng máy TL có trang bị Turret dạng đĩa, để tránh hiện tượng va dao với ụ động khi về home máy. Khi về home máy bắt buộc phải về home từng trục (về home bằng POWER UP/RESTART không có tác dụng), thủ tục về home bao gồm:

  1. Di chuyển Turret ra xa mâm cặp và ụ động
  2. ZERO RET A  > SINGL
  3. ZERO RET X  > SINGL
  4. ZERO RET Z   > SINGL

Mở Khoá máy Haas

  1. Chuyển Setting 7 sang OFF
  2. Vào Setting 26
  3. Nhập mã Master Unlock vào và ấn Enter.
  4. Khởi động máy lại
  5. Máy đã mở khoá thành công

 Để lấy mã Master Unlock xin liên lạc với Haas Viet Nam


Trả lời bởi : Ung Thành Công